Scenekunst

Innovativ, oppsiktsvekkende og nyskapende teater og kunstopplevelser.
Vi beveger oss i grenseland mellom kunstarter, stilarter, rom og nye formidlingsarenaer. Vårt arbeid med kunst i det offentlige rom er internasjonalt anerkjent. Gjennom Laboratorium utvikles det lokale scenekunstmiljøet.

Noen høydepunkter fra programmet: