Om oss

Fra teaterforestilling under Barnas verdensdager i 2016. Foto: Trine Sirnes

Fra teaterforestilling under Barnas verdensdager i 2016. Foto: Trine Sirnes

 

Østfold kulturutvikling er et kraftsenter for kultur i Østfold. Vår avdeling for scenekunst produserer innovativ, oppsiktsvekkende og nyskapende teater og kunstopplevelser. Vi beveger oss i grenseland mellom kunstarter, stilarter, rom og nye formidlingsarenaer. Vårt arbeid med kunst i det offentlige rom er en del av denne innovative satsningen, og er internasjonalt anerkjent. Avdeling for scenekunst deltar i IN SITU European network for artistic creation in public space som eneste norske medlem. Her skaper vi arenaer for internasjonale kunstnere i Østfold, og gir norske kunstnere muligheter for utvikling og praktisering av stedsspesifikk kunst i Europa. I tillegg støtter og utvikler vi det lokale kunst og kulturlivet i Østfold gjennom kunstutviklingstjenester som Laboratorium. Vi arbeider i tillegg med scenografi, regi, teknikk for barn- og ungdomsteatre i regionen.

For barn, barnefamilier og unge voksne presenterer vi flotte årlige arrangementer og festivaler som DUS (Den unge scene), UKM og Ufestival. Ufestival er en dedikert ungdomsfestival for, av og med ungdom mellom 13 og 20 år. Ungdom, identitet og «å gjøre drømmer til virkelighet» er overordnede temaer for festivalen, som samler tusenvis av ungdom i ulike byer i Østfold hvert år. Østfold dansekompani for ungdom virkeliggjør drømmen om profesjonell danseerfaring for regionens unge dansetalenter. Kompaniet tar inn nye medlemmer hvert andre år som velges ut på audition. Kompaniet arbeider i sonen mellom dans og kunst, og danseprosjektet TILT som kompaniet har vært en del av, var nominert til Publikumsprisen 2017 av Norsk Publikumsutvikling.

I mai arrangerer vi Barnas verdensdager, en mangfoldsfestival for barn og barnefamilier i samarbeid med Fredrikstad kommune og Kulturskolen i Fredrikstad.  Hver sommer arrangerer vi Sommerles-kampanje for barn med bibliotekene i Østfold.

Både egne produksjoner og andre norske og internasjonale kunstnere og musikere presenteres til skolebarn og ungdom i alle fylkets kommuner via Den kulturelle skolesekken i Østfold. Produksjon, programmering, administrasjon, evaluering og videreutvikling av denne ordningen er en svært viktig del av arbeidet vi gjør.

Arrangører, kulturhus, scener og festivaler kan booke artister, teater- og kunstproduksjoner, konserter og foredrag, samt motta rådgivning, kompetanseheving og relevante kurs via vårt arrangørnettverk. Bibliotekene i Østfold er en del av arrangørnettverket, og videreutvikles som kulturformidlere, møteplasser, kunnskapsarenaer og digitale pionérer i samarbeid med Østfold kulturutvikling.  Over 140 000 mennesker fyller årlig skoler, kulturhus, kirker, barnehager, eldreinstitusjoner, fengsler og rusinstitusjoner.

Vi er utviklingsaktør for folkebiblioteksektoren i Østfold gjennom prosjektarbeid, rådgivning og kompetansebygging. Vi legger til rette for digital deltakelse og kunnskap og bidrar til å utvikle digitalt innhold i folkebibliotekene. Blant annet spiller vi en sentral rolle når det gjelder organisering og utlån av e-bøker og formidling av digitale aviser og tidsskrifter.

Vi er også bidragsyter og samarbeidspartner til den internasjonale teaterfestivalen Nonstop-festivalen i Moss i september. Østfold kulturutvikling huser Kulturdråpen og Østfold-divisjonen av Norsk Musikkråd. Vi er en virksomhet i Østfold fylkeskommune, og holder til på Værste i Fredrikstad, vegg-i-vegg med Kulturskolen.