Om oss

Østfold kulturutvikling

Østfold kulturutvikling, en kulturinstitusjon i Østfold fylkeskommune, har med sine fire avdelinger hvert år ansvar for over 1200 kulturarrangementer i fylket. Over 140 000 mennesker fyller årlig skoler, kulturhus, kirker, barnehager, eldreinstitusjoner, fengsler og rusinstitusjoner.

Scenekunst Østfold Scenekunst Østfold produserer egne forestillinger for voksne og barn, gjør samproduksjoner med frie grupper og produsenter, og er et kompetansesenter for hele regionen. Scenekunst Østfold er en fylkeskommunal virksomhet basert på statlig, kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid. Scenekunst Østfold samarbeider med Parkteatret i Moss om den årlige, internasjonale teaterfestivalen Non stop.

Bibliotekutvikling Østfold Bibliotekutvikling er den regionale utviklingsaktøren på bibliotekområdet. Avdelingen utvikler fremtidsrettede løsninger for biblioteksektoren og gjennomfører nasjonale mål og føringer. Sentrale oppgaver er kompetanseutvikling og rådgivning, og digitalformidling slik at bibliotekenes tjenester og tilbud skal være tilgjengelig på nett. I 2014 hadde bibliotekutvikling 900 kursdeltakere på sine kurs. 350 elever i videregående skole deltok i Østfoldungdommens kritikerpris og skolebarn i alderen 6-13 år leste 19 000 bøker i sommerferien i 2014. I 2015 økte antall leste bøker til godt over 25 000 bøker.

Ung Kultur Østfold Ung kultur har ansvaret for satsninger rettet mot barn og ungdom i Østfold. Avdelingen står bak UKMs fylkeskulturmønstring, Barnas Verdensdager i samarbeid med Kulturskolen i Fredrikstad og U festival. UKM Østfold ble i 2015 kåret til det beste UKM fylket i landet.Ung kultur initierer også utviklingsprosjekt for ungdom, som samarbeidsprosjekter i EUs utvekslingsprogram ERASMUS+.

Kulturformidling Østfold Kulturformidling Østfold har ansvaret for kunst og kulturformidling i Den kulturelle skolesekken, Kulturdråpen, barnehagekonserter,og deler av Den kulturelle spaserstokken. Kulturproduksjoner blir formidlet på 130 grunnskoler og 11 videregående skoler i fylket – grovt regnet 155.000 unike møter med kunst og kultur hvert skoleår. Kulturformidling Østfold setter opp alt fra store forestillinger i kulturhus til nære møter i klasserom.På våre arrangement opptrer det profesjonelle kunstnere både fra Østfold, Norge og verden for øvrig, til glede for fylkets mange, små lokalsamfunn. Våre fagprodusenter er en del av landets sterkeste fagmiljøer. De har en svært variert og høy kompetanse og et stort nettverk i hele Europa. Vi vil først og fremst nå frem til flest mulig i fylket vårt, være viktig for hver enkelt innbygger, slik at kunst og kultur gjør Østfoldingenes liv bedre og mer meningsfylt.

Østfold kulturutvikling er: Raus på samarbeid – Dristig på formidling – Kompromissløs på kvalitet.

Dette er vår visjon.
 


Comments are closed.

Gå til toppen ↑