Om Kulturdråpen

Kulturdråpen logoKulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr og tilrettelegger for et kontinuerlig kulturtilbud for målgruppen: Mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og ettervern i Østfold.
Kulturdråpen tilbyr 6- 8 kulturaktiviteter pr. år med variert innhold; konserter, teaterkurs, filmkurs, diverse foredrag osv.

Kulturdråpen ble startet i 2009 med midler fra Helsedirektoratet. I 2011 vedtok Østfold fylkeskommune å delfinansiere prosjektlederstilling over tre år med virkning fra 2012. I 2014 ble prosjektet tildelt midler fra både Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen.

Kulturdråpen er samlokalisert med Østfold Kulturutvikling og inngår nå i organisasjonens turnèstab.
Kulturdråpen jobber etter samme prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken. Kulturdråpen medvirker dermed til at målgruppen får kontinuerlige, profesjonelle kunst- og kulturtilbud.

Klikk her for å lese mer om ordningen!

Kontakt info:

Kulturdråpen
v/ Monica Leander
mail: monical@ostfoldfk.no
mob: +47 93 28 88 77

Besøksadr: Dokka 3 A, 1671 Kråkerøy