Laboratorium – for samarbeidspartnere

Østfold kulturutvikling jobber med å skape vekstmuligheter for det lokale kulturlivet og derfor har vi etablert en ordning for å hjelpe deg som kunstner frem med dine produksjonsideer. Denne ordningen kaller vi LABORATORIUM.

Ordningen er delt i to; SCRATCH og RESIDENS – en grunnleggende og en noe mer omfattende ordning.

Søknadsfrist for Laboratorie-midler er 15. januar for høsthalvåret og 15. august for våren.

SCRATCH – en mulighet til å prøve ut ideer

Scratch-ordningen har som mål å fange de gode ideene, og gir profesjonelle og semi-profesjonelle scenekunstnere mulighet til å prøve ut en scenisk idé og utvikle nytt scenekunstmateriale.

En ukes prøvetid

Østfold kulturutvikling tilbyr en ukes prøvetid i teatersalen i K60, kr 10.000,- i utviklingsmidler, og en mulighet til å få en faglig vurdering av arbeidet som er gjort i slutten av Scratch-perioden. Utøvere med Østfold-tilknytning vil bli prioritert.

Skriv en kortfattet prosjektbeskrivelse og send din søknad innen søknadsfristen, som er 15. januar for høsthalvåret og 15. august for våren.   

Søknadene behandles straks etter søknadsfristens utløp av våre scenekunstfaglige rådgivere. Tildelingene gjøres etter en scenekunstfaglig vurdering. Vi deler ut totalt åtte Scratch-perioder, fire for våren og fire for høsten.

RESIDENS – sett prikken over i’en.

Har du et godt manus og en kunstnerisk idé som du ønsker å videreutvikle, men trenger mer tid og ressurser til å ta den kunstneriske ideen frem til mål?

Fire ukers prøvetid

Østfold kulturutvikling tilbyr fire ukers prøvetid i produksjonsscenen K60, og inntil kr 50.000,- i utviklingsmidler. Residens-oppholdet avsluttes med en lukket forestilling og presentasjon av arbeidet for inviterte gjester. Etter visningen foretas en faglig vurdering av arbeidet som er gjort.

Vurderingen kan gi grunnlag for et evt. videre samarbeid med Østfold kulturutvikling.

Utøvere med Østfold-tilknytning vil bli prioritert.

Skriv en prosjektbeskrivelse som inkluderer et enkelt budsjett med oversikt over hva midlene skal brukes til innen søknadsfristen, som er 15. januar for høsthalvåret og 15. august for våren.

Søknadene behandles straks etter søknadsfristens utløp.

Samarbeidsproduksjoner

Har du et robust kunstnerisk konsept, og ønsker å produsere den i samarbeid med Østfold kulturutvikling?

Østfold kulturutvikling kan inngå mer omfattende samarbeid om produksjoner. Dette avgjøres ut fra kunstnerisk profil og program for øvrig. Alle henvendelser om samarbeidsproduksjoner vurderes i tillegg av Kunstnerisk råd. For samarbeidsproduksjoner ta kontakt med teatersjefen og direktøren for Østfold kulturutvikling på epost.