Kunst i offentlig rom

Vårt arbeid med scenekunst i det offentlige rom er en del av vår satsing på nyskapende kunstuttrykk. Vi er en del av Kreativt Europas IN SITU European network for artistic creation in public space, som eneste norske medlem. Dette skaper arenaer for internasjonale kunstnere i Østfold, og gir norske kunstnere mulighet for utvikling og praktisering av stedspesifikk kunst i Europa.

Les mer om vårt arbeid