Prosjektleder:
Anne Berit Brandvold, tlf: 994 76 665.

Prosjektsekretær, webansvarlig:
Elin Westgård Hansen, tlf: 412 98 022.

E-post: fylkesbiblioteket@ostfoldfk.no

Prosjektstyre:
Anne Berit Brandvold (Østfold kulturutvikling), Irene K. Duffy (Østfold fylkeskommune), Maren Hersleth Holsen (Eidsberg kommune), Kathrine Walthinsen (NBF Østfold), Elin W. Hansen (sekretær).

Arbeidsgruppen:
Arbeidsgruppen i prosjektet vil bestå av biblioteksjefene i Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Trøgstad og Marker.

Les mer om prosjektet >>

§1 Lov om folkebibliotek

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Prosjektet støttes av

Prosjektet støttes av