For kulturkontakten

 

Skrivebord med skrivemaskin, briller, bok, penn, papir

Du er vår ambassadør for Den kulturelle skolesekken inn mot skolen, lærerne, ledelsen og de aller viktigste – elevene.

 • Du er bindeleddet mellom oss og skolen
 • Du er den som legger inn timeplanene så vi vet når vi skal komme til skolen
 • Du er den vi kontakter når vi lurer på om gymsalen er stor nok
 • Du er den som videresender nyhetsbrevene fra oss til lærerne som skal ta med elevene sine på kulturopplevelser.
 • Du er den som gir oss tilbakemeldinger fra elevene etter at vi har vært på skolen deres.
 • Du er viktig!

For å gjøre jobben din så enkel som mulig lager vi denne lille guiden som forteller litt om oppgavene gjennom et skoleår, og en sjekkliste så det blir lettere å holde styr på.
Vi begynner med begynnelsen.

Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, kulturarv. Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

Hva gjør du som kulturkontakt?

 • Holder deg orientert om tilbudet fra Den kulturelle skolesekken Østfold på kulturutvikling.no
 • Følger med på hvilke produksjoner som kommer til din skole. Programmet slippes hver 10. august, og må legges inn i skolens planer
 • Oppdaterer info om skolen på nettsidene våre: timeplaner, elevantall etc.
 • Videresender nyhetsbrevene fra oss om produksjonene til klasselærerne, og sikre at de viser videoteaserne i nyhetsbrevene som forberedelse for elevene i klasserommet
 • Sørger for at alt er praktisk tilrettelagt før besøket, f. eks bærehjelp og publikumsoppsett
 • Tar imot kunstnerne/formidlerne når de kommer, og gjør dem kjent med lokalene, by dem gjerne på en kopp kaffe
 • Presenterer kunstnerne for elevene før forestillingen
 • Oppfordrer elevene til å gi tilbakemeldinger på nettsiden vår, under hver enkelt produksjon
 • Om mulig: oppretter/viderefører skolens elevarrangørteam med elever som vil hjelpe til å informere i klassene om det som skal komme, henger opp plakater på skolen, rigger opp før forestilling, ønsker velkommen når forestillingen skal begynne

Dette får du av oss:

 • Informasjon om hver eneste produksjon skolen din skal være med på, enten det er et stort arrangement sammen med flere andre skoler på et kulturhus, en mellomstor produksjon i gymsalen eller et lite verksted i et klasserom. Vi sender ut et nyhetsbrev 1-2 uker i forkant av hele turnéstarten med informasjon, bilder, en plakat som kan printes ut og lenke til en videoteaser som skal vises for elevene og forberede dem på det de skal oppleve.
 • En nettside med all informasjon om hver produksjon, en totaloversikt over alt som kommer til din skole, informasjon om Den kulturelle skolesekken nasjonalt og regionalt, og kontaktinfo til våre ansatte.
 • Innloggingsinformasjon og brukerstøtte i det nettbaserte verktøyet vårt; KSYS, der du kan legge inn oppdatert informasjon om din skole.
 • Invitasjon til den årlige nettverkssamlingen vår, Kreativ Arena

La oss gå i dybden:

Partnerskapsavtalen

Østfold fylkeskommune har i dag en avtale med alle kommunene i Østfold om Den kulturelle skolesekken. I denne avtalen forplikter Østfold kulturutvikling seg til å levere kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet til elevene. Skolene forplikter seg til å ha en eller flere dedikerte kulturkontakter, og til å ta i mot og legge til rette for produksjonene fra Østfold kulturutvikling.

Rektor er kulturkontakt

I følge denne avtalen er det rektoren ved hver skole som er kulturkontakt, denne rollen delegeres ofte til en i lærerkollegiet – gjerne med interesse for kultur.

Kreativ Arena

Går av stabelen hvert år i september. Her tar vi opp viktige temaer innen kulturformidling i skolen, byr på interessante foredragsholdere, kjører debattsamtaler fra scenen og er en møteplass for kulturkontakter fra hele Østfold. Vi holder også et lynkurs i nettverktøyet vårt, KSYS, for nye kulturkontakter. Vi har stor glede og nytte av å møte dere og høre om alt som fungerer eller ikke fungerer ute på skolene – på den måten kan vi bli enda bedre. Vi tror også dagen kan være nyttig dere når dere møter andre kulturkontakter og kan utveksle erfaringer. 

Nettside og KSYS

Gå inn på hovedsiden til Den kulturelle skolesekken. Velg skolen din under rullgardinmenyen «Finn din skole». Nå kommer du til en oppsummeringsside for din skole. Øverst ser du navn på skolen, adresse og kontaktinformasjon. Under får du opp programmet for hele skolen. Alle besøkene/produksjonene er overskrifter du kan klikke på for å få opp en detaljert infoside om hver enkelt av dem.

På hver produksjon finner du linker til turnéplanen, publikumskommentarer, tilbakemelding fra lærer, for- og etterarbeid og plakat som kan printes ut og henges opp på skolen. Du finner også bilder og en videoteaser.

KSYS er turnéleggingsverktøyet vi bruker for å holde styr på alle turnéene vi har ute. Det vi trenger fra deg er at du logger inn med et brukernavn og passord du får fra oss, og jevnlig oppdaterer skolens informasjon. Du logger inn oppe til høyre på ksys.no.

Innen 1. juni hvert år trenger vi justerte elevtall og timeplaner. Trenger du hjelp kan du sende epost eller ringe til vår to blide turnéansvarlige:
Ole Jacob Evensen, oleeve1@ostfoldfk.no, tlf. 977 55 480
José Leguina, josleg@ostfoldfk.no, tlf.922 40493

Nyhetsbrev og videoteasere

Vi sender ut et nyhetsbrev 1-2 uker i forkant av hele turnéen med informasjon, bilder, en plakat som kan printes ut og lenke til en videoteaser som skal vises for elevene og forberede dem på det de skal oppleve. Det er viktig at du videreformidler denne informasjonen til de lærerne som skal ta med klassen sin på arrangementet. Det er viktig at disse lærerne får nyhetsbrevet vårt, åpner linken til videoteaseren i klasserommet og viser den for elevene. På den måte forbereder vi alle elevene likt på hva de skal oppleve, uavhengig av lærer.