Den kulturelle spaserstokken

 

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som sørger for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen bidrar til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.
Den nasjonale ordningen ble etablert i 2007. Gjennom Kulturløftet II er det et mål at Den kulturelle spaserstokken blir permanent.I Østfold er det de enkelte kommunene som administrerer Den kulturelle spaserstokken, gjennom midler fra Kulturdepartementet. Østfold fylkeskommune fordeler midlene til kommunene etter antall mennesker over 70 år i de ulike kommunene.