Den kulturelle skolesekken i Østfold

Hvert år får Østfolds 40.000 elever rundt fem opplevelser hver innen musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst av høy kvalitet, på skolen eller i kulturhus i fylket vårt.
Latter og tårer – vi elsker å engasjere dere!

FINN DIN SKOLE:

FINN PRODUKSJON: