Bibliotek i Østfold

Logo B for Bibliotek. Foto: Bibliotekutvikling ØstfoldAlle offentlige bibliotek i Østfold har inngått et samarbeid. Dette innebærer blant annet at fylkets innbyggere kan benytte seg av samlingene til samtlige bibliotek i fylket, uavhengig av kommunegrenser og bosted.
18 folkebibliotek, 5 høgskolebibliotek, 11 bibliotek i videregående skoler og 1 medisinsk bibliotek i Østfold ønsker å framstå som ett biblioteknettverk med felles verdier, holdninger og retningslinjer.

Østfold-bibliotekene holder en høy faglig standard og ønsker å utnytte felles ressurser. Østfold-bibliotekene har også et gjensidig lånesamarbeid. Det vil si at alle innbyggerne i Østfold har tilgang på bibliotekenes samlede materiale, uansett hvilket bibliotek de besøker. Lånt materiale kan leveres i det bibliotek du selv ønsker. Dette er for å gjøre det enklere for våre innbyggere i Østfold.
Man kan få et nasjonalt lånekort, som gir tilgang til å låne hos alle bibliotekene i Norge.

Det beste i livet er gratis – bruk biblioteket!

Norsk Bibliotektransport sørger for distribusjonen til bibliotekene.

Aremark
E-post: bibliotek@aremark.kommune.no

Askim
E-post: bibliotek@askim.kommune.no

Eidsberg
E-post: eidsberg.bibliotek@eidsberg.kommune.no

Fredrikstad
E-post:biblioteket@fredrikstad.kommune.no

Halden
E-post: info@halden.folkebibl.no

Hobøl
E-post: hobol.bibliotek@hobol.kommune.no

Hvaler
E-post: kehj@hvaler.kommune.no

Marker
E-post: marker.bibliotek@marker.kommune.no

Moss
E-post: moss@moss.folkebibl.no

Rakkestad
E-post: rakkbiblio@rakkestad.kommune.no

Rygge
E-post: biblioteket@rygge.kommune.no

Rømskog
E-post: bibliotek@romskog.kommune.no

Råde
E-post: bibliotek@rade.kommune.no

Sarpsborg
E-post: sarpbib@sarpsborg.com

Skiptvet
E-post: bibliotek@skiptvet.kommune.no

Spydeberg
E-post: biblio@spydeberg.kommune.no

Trøgstad
E-post: trbiblio@trogstad.kommune.no

Våler
E-post: postmottak@valer.folkebibl.no

Fagbibliotek

Høgskolebibliotekene

Bibliotek v/ videregående skoler

Sykehusbiblioteket

E-post: biblioteket@so-hf.no