Barnehagekonsertene i Østfold

Musikerne i «Rasmus og verdens minste band»Østfold kulturutvikling og Kulturtanken samarbeider om barnehagekonserter i Østfold.
Vi produserer, planlegger og gjennomfører konsertene.
Kulturtanken er med på å finansiere tilbudet, og er en aktiv samarbeidspart når det gjelder den faglige utviklingen.

Konsertene skal gi barna en spesiell musikkopplevelse i møtet med profesjonelle musikere, og de er primært rettet mot barn i alderen 3-6 år. Konsertene finner i all hovedsak sted i barnehagen. Musikerne som reiser på barnehageturnéer er profesjonelle og spiller musikk i alle sjangere. Sammen med fylkesprodusenten utarbeider musikerne konsertformer som er spesielt tilrettelagt for barn i førskolealder.

I Østfold tilbyr vi to turnéer i året, en vår og en høst.
Tilbudet sendes ut til alle barnehagene, og barnehagene melder seg på med en egenandel per konsert som er kr. 950,-
Her kan du se hvilke konserter som er på turné.

Vil du vite mer om barnehagekonsertene i Østfold ta kontakt med:
Østfold kulturutvikling v/musikkprodusent Nina C. Dahl, Tlf: 97 54 14 68