Programgruppa for Arena Film i DKS, fra venstre: Rami Maktabi fra Den kulturelle skolesekken Østfold, Thomas Bjerke fra Oppland fylkeskommune, Mette Indrehus fra Buskerud fylkeskommune og Truels Rigvår fra Akershus fylkeskommune.

Programgruppa for Arena Film i DKS, fra venstre: Rami Maktabi fra Den kulturelle skolesekken Østfold, Thomas Bjerke fra Oppland fylkeskommune, Mette Indrehus fra Buskerud fylkeskommune og Truels Rigvår fra Akershus fylkeskommune.

Visningsarena for film i DKS arrangeres av  Den kulturelleskolesekken i Buskerud, Akershus, Oppland og Østfold i samarbeid med Kulturtanken, Viken filmsenter, og Østnorsk filmsenter. 

Årets program

Arena Film i DKS 2019 går av stabelen på Union scene i Drammen 5. – 7. november. Hos oss på K60 i Fredrikstad satt i går fire hoder tett samlet for å lage en best mulig samling for alle involverte.
– Vi ønsker å lage en så aktuell og relevant filmarena som mulig, for vi vil gjerne ha med de nyeste filmproduksjonene, være seg kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm eller verksteder, sier Rami Maktabi som er produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken Østfold. Nytt av året er den nye nasjonale portalen for Den kulturelle skolesekken som lanseres 1. september. Her vil alle filmskapere kunne sende inn sine forslag til produksjoner til Dks innen 1. oktober.
Programgruppa for Arena Film i DKS får etter den tid en intensiv utvelgelsesperiode frem til visningsarenaen i november.

– Arenaen i 2018 var vellykket og vi gleder oss til å invitere til en minst like god møteplass for filmmiljøet og alle oss i Den kulturelle skolesekken nå i 2019, avslutter Maktabi.

Visningsarena

Arena Film i DKS skal være en visningsarena som skal stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom ulike aktører, og en generell heving av status for film/spill for barn og unge. Kulturtanken skriver på sine sider at Visningsarena for film i DKS er:
-en visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken.
-en møteplass der alle som jobber med film rettet mot barn og unge kan utveksle erfaringer, styrke nettverk og inngå samarbeid.

 

Behov for tydelige nasjonale arenaer

Det var Kulturtanken som på en konferanse i mars 2018 initierte opprettelsen av flere tydelige nasjonale arenaer og møteplasser for de forskjellige fagfeltene i Den kulturelle skolesekken. Gjerne etter samme lest som de velkjente Marked for musikk og Marked for scenekunst. Etter dette ble Arena Film i DKS et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og Kulturtanken. I november 2018 ble piloten for en nasjonal arena for film i Den kulturelle skolesekken gjennomført i Lillehammer. Da deltok Oppland- , Akershus- og Buskerud fylkeskommune sammen med Viken Filmsenter og Østnorsk filmsenter. I år er også Den kulturelle skolesekken Østfold med, både med programmeringsansvar og økonomisk støtte.

 

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close