Avdelingsdirektør for fylkesbibliotek i Viken, Heidi Hovemoen

Bibliotekledermøtet i Østfold var samlet til et siste møte i Scandic Brennemoen på Mysen. Dagsorden var i hovedsak knyttet til sammenslåingene fra tre fylker til et Viken, fra Rygge og Moss til Moss og fem indrekommuner til et Indre Østfold.

Innen biblioteksektoren virker det som om sammenslåing av fylker og kommuner har positive fortegn. Enhetsleder bibliotek, Indre Østfold, Elin Brandsrud, var opptatt av det ikke var snakk om en sammenslåing av fem kommuner, men at de skulle bygge en ny kommune hvor de skal ivareta bibliotekets egenverdi.

Etter planen

Sammenslåingen av Moss og Rygge bibliotek går etter planen og Håkon Skurtveit i Rygge bibliotek rapporterte om god stemning og at begge personalgruppene var klare for dette.

Tilgjengelig

Avdelingsdirektør for fylkesbibliotek i Viken, Heidi Hovemoen, hadde heller ikke mye negativitet å komme med. – Vi gleder oss til å bygge det nye fylkesbiblioteket. Fylkesbiblioteket i Viken får ca. 28 årsverk. Det skal være tilgjengelig for 49 kommuner, 88 bibliotekavdelinger, 74 videregående skoler og 1,15 millioner innbyggere.

Synlig

Viken fylkesbibliotek skal være en synlig, regional utviklingsaktør med stor gjennomslagskraft, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Samfunnsrollen er å bidra til å styrke bibliotekfeltet gjennom regionale planverk og se det i sammenheng med lokale og nasjonale virkemidler og tiltak. Vi må være relevante for alle folkebibliotekene i Viken.

Drivkraft

– Vi skal bli en drivkraft og jeg ser en styrke ved at de tre nåværende fylkesbibliotekene slår seg sammen. Vi er godt rustet. De tre fylkene har samarbeidet godt i mange år allerede og kjenner hverandre godt, sa Heidi Hovemoen.

På tvers

Samhandling på tvers av kommunene og nærhet til innbyggerne står sentralt i byggingen av et nytt fylkesbibliotek. Fordi fylkeskommunene nå får større ansvar for kulturoppgaver er arenabygging er også et sentralt tema i det nye fylkesbiblioteket.

Vikenperspektiv

Det kom en del innspill fra salen, innspill Heidi Hovemoen tar med seg i det videre arbeidet. Det er viktig at en digital infrastruktur kommer på plass. Det å kunne samhandle digitalt var et sterkt mål i salen. Et felles biblioteksystem og å presse priser sto også høyt på dagsorden..
– Vi må eie fylkesbiblioteket sammen. Alt nytt må vurderes i et Vikeperspektiv. Vi må tenke Viken, sa Heidi Hovemoen.

Se hva som skjer i Østfold

 

 

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close