Teppet åpnes for teateret. Foto: Istock

Regjeringen foreslår i statsbudsjettforslaget for 2019 å øke tilskudd til en rekke institusjoner og tiltak på musikk- og scenekunstområdet. Scenekunst i Østfold kulturutvikling får tilskudd som inkluderer lønns- og prisvekst, men statsbudsjettet foreslår ingen økt satsning slik folket i Østfold har ønsket.

– Vi vet at det er stor politisk vilje til å prioritere det nye regionteateret vårt. Kan vi håpe på at dette blir tydeligere når budsjettet skal revideres? sier Tormod Gangfløt, direktør i Østfold kulturutvikling. Nyansatt teatersjef Thomas Østgaard uttaler seg også: – Vi vil fortsette å produsere scenekunst av høy kvalitet, og forholder oss til de midlene vi vil få, med de begrensningene og mulighetene det gir.

Belønner tiltak som stimulerer til mangfold og integrering

Regjeringen gir en rekke kulturinstitusjoner i 2019 ekstra støtte til særskilte tiltak og prosjekter som skal stimulere til mangfold, integrering og motvirke fattigdom. Brageteatret i Buskerud er en av disse, og mottar i statsbudsjettforslaget 1,5 millioner ekstra til integrerings- og mangfolds-tiltak i teateret.

Satte mangfold på agendaen gjennom fagdagen Inclusion Rider

Når det gjelder mangfold i teateret er dette noe som Scenekunst i Østfold kulturutvikling har hatt på agendaen denne høsten. Gjennom fagdagen Inclusion Rider tok teatersjef Thomas Østgaard opp temaet mangfold og interseksjonalisering i teateret. Fagdagen la videre grunnlaget for en spennende diskusjon om mangfoldstiltak i scenekunstmiljøet. Mariken Lauvstad kommenterte på Scenekunst.no at en slik inkluderings-rider ikke var kjent for leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, når hun tok kontakt.

I tillegg hadde han uttrykt ovenfor henne at han mente at inkluderingstiltak kunne bli sett på som problematisk fordi det sto i et motsetningsforhold til kunstnerisk frihet. I en kronikk tok så Knut Alfsen til motmæle og mente at Norsk Skuespillerforbund allikevel er engasjert i problemstillinger rundt mangfold og inkludering.

Østfold kulturutvikling applauderer regjeringens ønske om å satse på mangfold, integrering og tiltak for å motvirke fattigdom, og skal selv fortsette å satse på mangfold i alle former og farger.

Panelet under fagdagen Inclusion Rider. Foto: Morten Brunslid.

Panelet under fagdagen Inclusion Rider. Foto: Morten Brunslid.

 

Særlig styrking av formidlingsarbeid og publikumsretting

– Musikk- og scenekunstinstitusjonene rundt om i landet danner et viktig fundament for det profesjonelle kulturlivet. De skal ha forutsigbare vilkår, som fremmer kunstfaglig utvikling og kvalitet. Budsjettframlegget viser at vi særlig vil styrke arbeidet med formidling og publikumsretta tiltak i musikk- og scenekunstfeltet, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding fra Regjeringen.

Publikumsretting er noe Østfold kulturutvikling har jobbet mye med de siste årene. Teatersjef Thomas Østgaard utdyper: – Billettsalg til våre teaterforestillinger har hatt en eksplosjonsartet økning de siste to årene, og vi jobber selvfølgelig videre med spennende og relevante satsninger som blir tatt godt imot av befolkningen i regionen. Alle piler peker oppover for teateret i disse dager, og vi fortsetter det gode arbeidet med den støtten vi får.

 

Se også:

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close