Årets bøker for barn og unge: Hva skal vi ha i skolebiblioteket og hva og hvordan formidler vi?

Cecilie Gratt, freeimages.com, Royalty free

IBBY-kurset 2018 arrangeres onsdag den 7. november i EPA-bygget, St. Mariegate i Sarpsborg. Vi regner med at programmet følger tidligere års mal, med formidling av barnebøker (alder ca 6 – 12 år) og ungdomsbøker (alder ca 12 – 15 år). I tillegg kommer fagbøker og bildebøker som ofte kan passe for begge aldersgruppene. Vi hekter også på et generelt formidlingsforedrag om hvordan vi kan inspirere barn og unge til å lese. Detaljert program blir satt opp så fort vi vet navn og rekkefølge på forelesere. I alle fall gjør vi det mulig å delta også på deler av dagen.

Pris for deltakelse hele dagen:   kr 600, – . inkl. lunsj
Pris for deltakelse på enkeltforedrag: kr 200, – .
Pris for lunsj kr 150, – .

Velkommen til å delta!