Faglig råd er DKS Østfold sitt øverst rådgivende organ som er bredt sammensatt med både kunstfaglig, pedagogisk og administrativ kompetanse. Rådet har en konkret oppgave med å drøfte, gi innspill til, og godkjenne neste års DKS-program basert på nasjonale føringer for ordningen.

Rådet drøfter også strategiske grep for å styrke ordningen i fylket vårt. Dette for å bidra til økt kvalitet og eierskap til Den kulturelle skolesekken. Noen eksempler på dette kan være implementering av DKS og estetiske læreprosesser i lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, kunstinstitusjonenes arbeid med nyskapende kunstnerisk innhold eller lokal forankring i kommunene. Rådet møtes en til to ganger i året som regel i tilknytning til en DKS-forestilling eller formidling sammen med elever.

Østfold kulturutvikling fungerer som sekretær for Faglig råd.

 

Faglig råd består av følgende medlemmer

Kommunene i Østfold:

 • Knut Olav Sæves (Kultursjef, Eidsberg)
 • Gisle Haus (Kulturskolerektor, Sarpsborg)
 • Åshild van Nuys (Kulturutvikler, Fredrikstad)

Høgskolen i Østfold:

 • Kristine Høeg Karlsen (Førsteamanuensis i pedagogikk)

Fellesforum kunstfag:

 • Thorstein Granly (Direktør, Det Norske Blåseensemble)
 • Heidi Raude (Produksjonssjef, Det Norske Blåseensemble)

Fylkesmannen i Østfold:

 • Kjell-Olaf Richardsen (Rådgiver)

Politiker:

 • Gunnel Edfelt (Arbeiderpartiet)

Fylkeskommunen:

 • Toril Mølmen (Fylkeskultursjef)
 • Svein Helge Treimo (Spesialrådgiver)

VGS opplæringsavdelingen:

 • Cecilie Flo Jahreie (Rådgiver, Dr. philos)

 

Ønsker du mer informasjon om Faglig Råd, ta kontakt med:

Johannes Hafnor, Leder DKS

Tlf: 957 95 573

E-post: johhaf@ostfoldfk.no