Østfold kulturutvikling har besluttet å oppjustere satsene for honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken i tråd med lønnsveksten de siste to årene. Økningen er på 4,9 prosent, og de nye satsene gjøres gjeldende fra 01.08.2017. Dette er ment som en midlertidig overgangsløsning fram til KS kan ta et forhandlingsansvar.

KS overtar forhandlingsansvaret

Akershus fylkeskommune framforhandlet en egen rammeavtale med Kunstnernettverket om honorering i Den kulturelle skolesekken, og mange andre fylkeskommuner valgte å følge satsene. Disse har imidlertid stått på stedet hvil siden 01.01.2016, med bakgrunn i at den nye nasjonale enheten for Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, fikk som sitt mandat å føre felles forhandlinger for ordningen.

Etter at det på forsommeren 2017 ble kjent at Kulturtanken likevel ikke vil kunne ta dette ansvaret har fylkeskommunene vært i dialog med KS om mulighetene for at KS overtar forhandlingsansvaret for fylkeskommuner og såkalte direktekommuner.

Når Østfold kulturutvikling nå oppjusterer sine satser for honorarer i Den kulturelle skolesekken er det i tett dialog med KS, og ment som en midlertidig overgangsordning. Det vil nødvendigvis ta noe tid å gjøre den nødvendige forankringen av et slikt oppdrag i KS, men partene er i gang med å rigge for prosessen.

– Den kulturelle skolesekken i Østfold er en betydelig arbeidsgiver, og vi er opptatte av at kunstnerne skal ha en lønnsutvikling tilsvarende alle andre lønnsmottakere. Derfor tar vi dette midlertidige grepet nå, og så ser vi fram til forhandlinger som kan sørge for en helhetlig gjennomgang av avtaleforholdene for kunstnerne i ordningen, sier Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken i Østfold kulturutvikling.

Nye satser

Den nye satsen for lønnsmottakere vil være kr 3 035, mens den for oppdragstakere vil være kr 3 899. Avtalen framforhandlet av MFO/NoDa og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) gjelder fortsatt for alle den omfatter.

 

Mer informasjon:

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close