Stortingsrepresentant møter kulturdråpen. Fra venstre: Andreas Lervik leder for nærings og kulturkommitéen i Østfold fylkeskommune, Stortingsrepresentant for KrF Line Henriette Holten Hjemdal, prosjektleder for Kulturdråpen Monica Leander og leder for Den kulturelle skolesekken i Østfold Johannes Hafnor.

Stortingsrepresentant møter Kulturdråpen. Fra venstre: Andreas Lervik leder for nærings og kulturkommitéen i Østfold fylkeskommune, Stortingsrepresentant for KrF Line Henriette Holten Hjemdal, prosjektleder for Kulturdråpen Monica Leander og leder for Den kulturelle skolesekken i Østfold Johannes Hafnor. Foto: Maria Brevik

Det var med stor glede vi i dag fikk besøk av Line Henriette Holten Hjemdal, Stortingsrepresentant for Krf og medlem av Østfoldbenken. Holten Hjemdal har jobbet aktivt for å sikre Kulturdråpens fremtid, og nylig ble ordningen tildelt 500.000 kr på det reviderte statsbudsjettet.

Kulturdråpen fikk 500.000 på revidert statsbudsjett

Det er kun få uker siden Monica Leander, prosjektleder for Kulturdråpen i Østfold kulturutvikling, fikk beskjed om at  Kulturdråpen kom inn på det reviderte statsbudsjettet med kr. 500.000. Jubelen sto i taket i Østfold kulturutviklings lokaler på Værste i Fredrikstad da beskjeden tikket inn.
– Vi ønsker å takke Line Henriette Holten Hjemdal fra KrF og de andre dyktige politikerne våre på Østfoldbenken for den gode jobben de har gjort, sier Leander. Nå håper hun at plassen på statsbudsjettet kan bli sikret også i årene fremover. – Nå har vi nådd en viktig milepæl for Kulturdråpen, og vi satser beinhardt videre, er beskjeden fra Leander.

Østfoldpolitikerne har trua på Kulturdråpen

Det var Andreas Lervik, leder for næring og kulturkommitéen i Østfold fylkeskommune, som inviterte til det lystbetonte møtet i dag. Lervik har i lengre tid snakket Kulturdråpens sak, og ikke minst jobbet for å sikre ordningens fremtid. Under årets Dråpekonsert i Østre Fredrikstad kirke poengterte han viktigheten av å fortsette tilbudet til rungende jubel fra publikum. I møtet hos Østfold kulturutvikling ga både Lervik og Holten Hjemdal positive tilbakemeldinger på planen for hvordan bruke de friske midlene.

Kulturdråpen øker aktiviteten og utvider ordningen

– Vi er så glade for tilskuddet fra statsbudsjettet, dette betyr at vi kan øke aktiviteten vår og nå ut med kulturtilbud til enda flere beboere på rusinstitusjoner og innsatte i fengsler i Østfold, sier Leander. Det er flere institusjoner i og utenfor Østfold som har tatt kontakt med Kulturdråpen for å høre om muligheten til å bli med i ordningen. – Nå ser vi endelig en åpning for å kunne involvere enda en Østfoldinstitusjon som har stått i kø, sier Leander. Fengsler og rusinstitusjoner utenfor fylket ser også til Østfold og ønsker seg tilsvarende tilbud som det Kulturdråpen gir.
– Vi vet også at andre fylkeskommuner vurderer å bygge opp egne ordninger etter vår modell, og vi deler gjerne av all den gode erfaringen vi har og av kompetansen vi har bygget opp etter ni år med Kulturdråpen.

Bredt fagmiljø i Østfold kulturutvikling

Kulturdråpen er delvis i Østfold kulturutvikling og delvis et privat initiativ fra Monica Leander. Til daglig jobber hun i en femti prosent stilling med Den kulturelle skolesekken i Østfold, og femti prosent med Kulturdråpen. – Dette gir meg en unik mulighet til å sy sammen det beste fra to verdifulle ordninger. Kulturdråpen er jo bygget på samme lest som Den kulturelle skolesekken, og vi drar helt klart nytte av å ha det samme fagmiljøet. Vi jobber også sammen med bibliotekavdelingen og ikke minst scenekunstavdelingen her i Østfold kulturutvikling, og får samlet et utrolig stort og viktig nettverk der vi kan spille hverandre gode og se på flerbruksmuligheter mellom ordningene, påpeker Leander.
-Med de nye midlene fra statsbudsjettet ser vi for eksempel på en mulighet for å utvikle en ny teaterforestilling sammen med scenekunstavdelingen her i Østfold kulturutvikling og institusjonene og fengslene som er med i Kulturdråpen. Dette bringer frem mange fine synergier på kulturfeltet i Østfold, understreker Leander.

Både opplevelse og deltagelse for Kulturdråpens publikum

I hele ni år har Kulturdråpen jobbet aktivt med å sende musikere og forfattere rundt til institusjoner og fengsler i fylket for å gi kulturopplevelser til en publikumsgruppe som ikke har mulighet til å oppsøke det på egenhånd. Dette har vært et kjærkomment tilbud, men nå åpner muligheten seg i større grad for å la dette publikummet medvirke i kulturuttrykkene. – Vi ser at det å oppleve kultur gir en svært positiv effekt, og at det å få delta selv gir en mestringsfølelse som er utrolig viktig. Vi skal derfor med mer midler fremover starte flere kor, teaterkurs, skrivekurs, gitarkurs og arrangørkurs, sier en engasjert Leander og viser til suksessen med koret fra Phoenix Haga stiftelsen som hvert år deltar på Dråpekonserten.