Høsten er lesetid for store og små. Hva skal vi anbefale til barn og unge? Bibliotekutvikling Østfold arrangerer i samarbeid med IBBY–Norge og Litteraturuka i Sarpsborg et

Cecilie Gratt, freeimages.com, Royalty free

kurs som presenterer høstens ferskeste barne- og ungdomsbøker.

Kursinnhold er som før grundige orienteringsforedrag om årets bøker, både skjønn- og faglitteratur. Foredragene er relevante for alle bibliotekarer og for lærere for 1. – 10. klasse, foredraget om ungdomsbøker også for videregående skole. Det er mulig å delta deler av dagen til nedsatt pris.

Kontaktperson: Mona Ekelund, tel 91 80 79 47

Sted og eksakt agenda blir bestemt senere.

Pris: 600,- for hele dagen inkludert lunsj (For deltakelse deler av dagen se lengre ned på det programinvitasjonen)

Klikk her for bindende påmelding!
(Husk å skrive i melding feltet hvis du bare skal være med deler av dagen)