Høsten er lesetid for store og små. Hva skal vi anbefale til barn og unge? Bibliotekutvikling Østfold arrangerer i samarbeid med IBBY–Norge og Litteraturuka i Sarpsborg et

Cecilie Gratt, freeimages.com, Royalty free

kurs som presenterer høstens ferskeste barne- og ungdomsbøker.

Kursinnhold er som før grundige orienteringsforedrag om årets bøker, både skjønn- og faglitteratur. Foredragene er relevante for alle bibliotekarer og for lærere for 1. – 10. klasse, foredraget om ungdomsbøker også for videregående skole. Det er mulig å delta deler av dagen til nedsatt pris.

Hva skal vi anbefale til barn og unge i mylderet av utgivelser? Bibliotekutvikling Østfold arrangerer i samarbeid med IBBY–Norge og Litteraturuka i Sarpsborg også i år et kurs som gir en helhetlig oversikt over høstens ferskeste barne- og ungdomsbøker.

Klikk her for bindende påmelding! Frist: 1. november
(Husk å skrive i melding feltet hvis du bare skal være med deler av dagen.

Dato:       Torsdag 9. november 2017:           kl 09.00 – ca kl 15.30 Sted: Glenghuset, Dronningens gate 34, 1723 Sarpsborg
Pris:       Kr 600,- for hele dagen inkl. lunsj.
(For deltakelse deler av dagen, se nedenfor)

 

Hva skjer Bøker for Tid Foreleser Om foreleser
Ankomst, kaffe 08.30 – 09.00
Ungdomsbøker Ungdoms.tr og vgs 09.00 – 10.00 Linn T. Sunne Litteraturformidler og forfatter
Pause 10.00 – 10.15
Hvordan formidle bøkene til barn og unge? Barn og unge 10.15 – 11.00 Linn T. Sunne
Lunsj 11.00 – 12.00
Faktabøker 12.00 – 13.00 Gjertrud Øvland: Barne- og ungdoms-bibliotekar på Stovner, tidligere norgesmester i formidling!
Pause 13.00 – 13.15
Barnebøker Barnetrinnet 13.15 – 14.15 Gjertrud Øvland:
Pause 14.15 – 14.30
Bildebøker Barnetrinnet 14.30 – 15.30 Anne Schäffer Barnebokkritiker og illustratør
Loddtrekning Ca kl 15.30 Ta vare på loddet!

 

 

Type foredrag Klokkeslett Kryss av Pris
Ønsker delta hele dagen med lunsj 09.30 – 15.30 Kr 600, –
Ungdomsbøker + generell formidling 09.00 – 11.00 Kr 200. –
Lunsj Kr 100, –
Faktabøker – grunnskolen 12.00 – 13.00 Kr 100, –
Barnebøker – (Barnetrinn) 13.15 – 14.15 Kr 100, –
Bildebøker – (Barnetrinn) 14.30 – 15.30 Kr 100, –