Vi inviterer til bibliotekledermøte onsdag 20. september 2017 kl. 0830-1500. Møtet holdes på Tune administrasjonshus, møterom Gandalf. Adresse: Rådmann Dalens vei 95, 1712 Grålum. Som vanlig inviterer vi to fra hvert bibliotek samt koordinator og en til fra vgs-bibliotekene. NBF Østfold er invitert med en representant. Programmet er foreløpig og vi  vil gjerne ha inn innspill fra dere, også. Mer informasjon kommer over sommerferien.

Kl 0830-0900: Kaffe, te, registrering
Kl 0900 Hvordan synliggjøre bibliotekene gjennom det politiske systemet i kommunen?
Lars Noreng, rådmannens stab, Sarpsborg
Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg
Spørsmål, dialog, erfaringsutveksling
Kl. 1130 Lunsj
Kl 1230 Aktuelle saker:
Samsøk og Biblioteksøk
Metadata-problematikk
E-bøker
Regional kulturplan
m.m.
kl. 1500 Takk for i dag!
Listen er foreløpig og kan bli endret/utvidet.

Påmelding: http://www.of.fylkesbibl.no/cgi-bin/webmail?form=skjema.html