Vi setter stor pris på det store engasjementet som er vist rundt ønsket om et regionteater. Vi har et felles mål: et levende og engasjerende regionteater for hele Østfold!

Danseteaterforestillingen Godos. Foto: Trine Sirnes

Danseteaterforestillingen Godos. Foto: Trine Sirnes

Østfold får i dag relativt få statlige kroner til kultur, og det ønsker vi å gjøre noe med. Ambisjonen om å skape et regionteater er gammel. Den ønsker vi å blåse liv i. Vi har derfor i en politisk sak tatt initiativ til å utrede et konsept som kan bære en slik drøm helt inn til statsbudsjettet. I dette ligger det en erkjennelse av at dagens teatermodell i Østfold ikke er et tilstrekkelig grunnlag for et regionteater. Fylkesrådmannen har nå fått i oppgave å utvikle et konsept for et moderne og fremtidsrettet regionteater i Østfold, og å presentere en opptrappingsplan for å realisere dette.

Østfold fylkeskommune har valgt å legge sine kulturelle tjenester til barn og unge utenfor fylkesadministrasjonen. Dette ble gjort for å skape et større kulturmiljø og kunne utnytte synergier som alle avdelingene kunne dra nytte av.

Bevilgningene til scenekunst kommer helt uten innblanding i kunstneriske valg. Det har alltid vært et ufravikelig prinsipp. Men diskusjonen om et regionteater må løftes over dette og diskuteres fritt. Nå må vi sammen utarbeide et konsept før vi diskuterer hvordan regionteateret skal være organisert. Fylkesrådmannen legger her opp til medvirkning i arbeidet og er åpen for innspill.

Det har ellers kommet friske utspill mot Østfold kulturutvikling den siste uken. Det må vi selvsagt tåle. Kritikk ligger i kunstens natur – derfor hilser vi dette velkommen.

Siden det har kommet så mange påstander om Østfold kulturutvikling og vår kunstneriske satsning, tror vi det vil være opplysende å komme med en nøktern gjennomgang av hva vi faktisk driver med.

Østfold kulturutvikling jobber med scenekunst på flere nivåer, fra å støtte opp og utvikle den kulturelle kompetansen i fylket, til å sette opp egne scenekunstproduksjoner. Vi administrerer den regionale festivalen for DUS – den unge scene, som er et nasjonalt initiativ for å støtte ung scenekunst i Norge.

Vi har også opprettet Østfold dansekompani for ungdom, som er Norges første i sitt slag. Unge talenter i Østfold har gjennom samarbeid med oss fått midler, rom og anledning til å sette opp teater- og kunstproduksjoner som de ikke ellers ville hatt mulighet til.

I 2016 leverte vi 4 egenproduksjoner, 8 samarbeidsproduksjoner med lokale og nasjonale aktører, samt ga regi-, scenografi-, prøvesal, teknikk og annen støtte til 7 semi-profesjonelle teateroppsetninger. Vår satsning på kunst i det offentlige rom har ført oss, som eneste norske aktør, inn i et stort europeisk plattformprosjekt støttet av Kreativt Europa.

For oss blir derfor debatten noe unyansert når vår scenekunstavdeling beskyldes for ikke å levere.

Arrangørnettverket, vårt nettverk av arrangører, scener, festivaler, biblioteker, kirker og andre viktige kulturaktører i Østfold, er en viktig satsning for oss. I har vi mottatt over dobbelt så mange henvendelser og bestillinger sammenlignet med fjoråret.

Våren 2017 får vi på plass en ny leder for scenekunst med høy kompetanse på området. Denne skal lede våre kunstneriske prosesser og sette scenekunst i Østfold på kartet. Det er altså på høy tid for oss å satse tungt på scenekunst i Østfold!

Østfold kulturutvikling er likevel en bred kulturvirksomhet med mange fasetter.

Vårt arbeid med Den kulturelle skolesekken har fått stor og positiv oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Østfold studeres og fremstilles som en ideell modell for flere andre regioner. Vi arrangerer i år mangfolds- og familiefestivalen Barnas verdensdager for sjette år på rad. Her bidrar bl.a. Studium Actoris med nyskapende scenekunstoppsetninger for barn, og festivalen har stadig økende publikumstall.

Vi har nå også politisk støtte for å jobbe videre for å bli et nasjonalt kompetansesenter for Barnas Verdensdager. I tillegg tar vi initiativ til en ny turnéordning i folkebibliotekene for barn i barnehagealder etter at Kulturtanken legger ned barnehagekonsertene.

Ungdomsfestivalen Ufestival ble i år arrangert for tredje året på rad. Festivalen flytter seg rundt i Østfold og engasjerer stadig nye ungdommer til å delta i og oppleve kultur. Her gir vi unge scenekunstnere, artister, arrangører og andre spirer innenfor kreative yrker en arena å uttrykke seg ovenfor et publikum.

Festivalen samler også elever for opplevelser gjennom den kulturelle skolesekken, Østfoldungdommens kritikerpris deles ut, vi viser nyskapende teater fra DUS – den unge scene, vi gjennomfører UKM fylkesfinalen og vi samarbeider med kommuner og kulturskoler i fylket. Rundt 7.000 deltok under årets festival i Fredrikstad, og neste år møtes vi på Hvaler.

Vi tror alle disse ordningene og prosjektene, sammen med politikernes vedtak om en sterkere satsning på scenekunst i Østfold kulturutvikling, kan gi synergier til det totale scenekunstmiljøet i Østfold. Dette er vårt mandat frem til vi får et nytt. Derfor går våre medarbeidere på jobb hver dag og samarbeider med lokale og nasjonale scenekunstnere, regissører og arrangører, for å levere gode kulturelle opplevelser i Østfold.

Nå står vi foran en historisk mulighet. La oss få til et felles løft for scenekunstfeltet i Østfold!

 

Kronikken er skrevet av direktør for Østfold kulturutvikling, Tormod Gangfløt, og fylkeskultursjef Toril Mølmen.

 

 

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close