Auditoriet på Høgskolen i Østfold var fullt da Fylkeskultursjef Toril Mølmen og  Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken (Dks) i Østfold inviterte til dialogmøte onsdag 22. mars.

De inviterte var kommunale kultursjefer, skolesjefer, kommunale kulturkontakter og lederene ved kulturskolene i fylket. Direktøren for Kulturtanken, Lin Marie Holvik, var invitert til å snakke om Dks i tiden fremover, og hvilke visjoner hun har for ordningen og den nye etaten hun leder.

Konstruktivt dialogmøte med Kulturtanken. Fra venstre: Lin Marie Holvik, leder av Kulturtanken, Johannes Hafnor, leder av Den kulturelle skolesekken i Østfold og fylkeskultursjef Toril Mølmen.

Konstruktivt dialogmøte med Kulturtanken. Fra venstre: Lin Marie Holvik, leder av Kulturtanken, Johannes Hafnor, leder av Den kulturelle skolesekken i Østfold og fylkeskultursjef Toril Mølmen.

 

Felles krefter og kompetanse

Fylkesrådmann Anne Skau åpnet møtet med en appell om at kommunene måtte stå sammen og se verdien av å være i et fellesskap. «De store kommunene i fylket klarer seg nok på egenhånd om de skulle tre ut av den regionale ordningen og bli hundreprosentkommuner som har ansvaret for all Dks selv, men de små kommunene vil tape på dette. Jeg er overbevist om at hvis dette skal fungere må vi jobbe sammen, og spille på felles krefter og kompetanse» sa Skau. Fylkesrådmannen oppfordret også Kulturtanken til å ha dette med seg når de skal vurdere ordningen og utrede fremtiden til Dks.

Fremtidens lærere

Fylkeskultursjef Toril Mølmen var enig i Skaus innspill og poengterte også hvor glad hun er for å ha med lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold inn i jobben med Dks. «Det er viktig å ha med de kommende lærerne for å kunne komme videre med og videreutvikle Dks» sa hun. Høgskolen i Østfold, Dks Østfold og Rom for Dans har samarbeidet om prosjektet «Krom på tvers». Dette er et godt eksempel på konkret samhandling mellom lærerestudenter, profesjonell kunstproduksjon og formidling til barn og unge gjennom DKS.

Dere sitter med integriteten

Lin Marie Holvik, leder for Kulturtanken trakk med en gang frem sine tanker om hvordan arbeidet med Dks skal lykkes. «Vårt idégrunnlag skal ikke bygges på imperativer som skal ut og implementeres – vi vil skape dette sammen med dere. Det er hardt arbeid, men det gir oss også større sannsynlighet for å lykkes. Dere her i salen sitter med integriteten på kulturområdet, Kulturtanken klarer ikke jobben uten dere. Vi er avhengige av samskaping mellom byråkrati og kulturfeltet.»

Modigheten som bygger demokratiet

Holvik nevnte at Kulturtanken i sitt arbeid med omorganiseringen fra Rikskonsertene har et ønske om å være modig, engasjerende, samlende og innovative, og trakk frem DKS Østfold som et godt eksempel. «Det er tøft og modig av Østfold å velge migrasjon som tema for Dks. Både jeg og Kulturtanken vil stå bak dette – det er denne modigheten som bygger demokratiet vårt» sa Holvik.

Flere mulige samarbeid

«Vi hører stadig om flere nytenkende prosjekter fra Dks Østfold, både innen programmering, teknologi, forskningsprosjekter og samarbeid inn mot lærerutdanninga og skolene. Samarbeidet mellom Kulturtanken og Dks Østfold blir viktig i tiden fremover. Om dere setter i gang nye prosjekter som trenger støtte, kan Kulturtanken bidra» sa Holvik

Hundreprosentkommuner

Både kultursjefen i Sarpsborg, Henrik Eurenius, og kultursjefen i Fredikstad, Ole Henrik Holøs Pettersen ønsket svar på Kulturtankens holdninger til flere hundreprosentkommuner i tiden fremover.
«Vi gjør en kartlegging av suksesskriteriene – hva har dagens hundreprosenkommuner lykkes med og ikke? Det er ingen bestilling fra departementene om å avvikle de hundreprosentkommunene som finnes, men en kartlegging av hvordan Dks i disse kommunene faktisk fungerer. I 2017 blir det derfor ikke mulig å danne nye hundreprosentkommuner, hva som skjer i 2018 kan jeg ikke si noe om enda» sa Holvik.

Må konsolidere

«Det er uhensiktsmessig at det er så mange aktører i økosystemet for det kulturelle feltet rettet mot barn og unge. Det er en meningsløs ressursbruk at vi i Kulturtanken sitter og har de samme møtene med Kulturskolerådet, KS, UKM, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. La oss konsolidere så vi ikke alle skal være handlekraftige på hver vår lille tue» sa Holvik som kommentar til enkelte kommuners behov for å styrke samhandlingen mellom kultur og skole gjennom å bli hundreprosentkommuner.