Mona Ekelund trekker frem bøker som har tanker og argumenter som kan få oss til å få på plass en mer konstruktiv debatt om disse temaene.

I spørsmål om innvandring, ytringsfrihet, islam, integrering og demokrati går debatten ofte mellom to motpoler, mellom de som er skeptiske og fiendtlig innstilte til innvandring og de som vil ha helt åpne grenser. Argumentene går ofte fra skyttergrav til skyttergrav uten at noen blir overbevist av argumentasjonen.

Rundt 250 bibliotekarer fra Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold har gjennom arrangementet Bokgildet trukket frem skjulte bokperler om disse temaene. Mona Ekelund, bibliotekrådgiver i Østfold kulturutvikling har funnet frem fem spennende bøker som formidler tanker og argumenter som hjelpe oss med en mer konstruktiv debatt om disse temaene.

– Jeg mener temaene disse bøkene tar opp er underkommunisert i det norske samfunnet. Nå har det kommet mange bøker som hjelper oss til å snakke bedre om disse temaene. De er bevis på at bildet er mye mer nyansert, fortelle hun.

Fem spennende bøker om innvandring, integrering og migrasjon

Fryktens makt av Vebjørn Kroll Selbekk

Vebjørn Kroll Sebekk tar opp det bråket som kom i etterkant av Mohammedtegningene.
– Han forklarer hvordan det oppsto og hvordan det gikk ut over ham personlig og familien hans. Dette er et bra forsvar for ytringsfriheten, synes jeg, sier Mona Ekelund. Selv om terrortrusler kan ødelegge for ytringsfriheten, viser Selbekk også at ytringsfrihet er maktens frykt. Det er ikke tilfeldig hvilke ledere som er redd for en fri presse. Blasfemiparagrafer i mange land er ikke til for å verne religiøse følelser, men regimer. De blir et verktøy for undertrykkelse og ensretting. – Å besvare blekk med blod blir veldig feil å vårt samfunn. Dette skeiver han veldig godt om, sier Mona Ekelund.
Norsk Islam av Mohammad Usman Rana

Forfatteren starter med å vise til at norske ungdommer med muslimsk bakgrunn ofte sliter med identitet og lojalitet og stiller spørsmålet: Er det mulig å både være en god muslim og en god nordmann? Eller kommer verdier på kollisjonskurs? Problemet med det norske samfunnet er at det er gudløst, sier Rana. Boka er ment å være et argument for at det bør være mulig. Islam må passe i vårt samfunn.
– For å få det til mener han det er nødvendig å innføre begrepet norsk islam. Det vil si å finne noen av de samme verdiene som det norske samfunnet bygger på også innenfor en muslimsk tradisjon. Han mener også at kvinner bør bli mer inkludert i samfunnet. Slike bøker kan være et viktig bidrag i debatten, den er nyttig, forteller Mona Ekelund.

 

 

 

Walid Al-Kubaisi – Blekk og blod – Ei familiekrønike frå Midtausten og Noreg

Det er ingen tvil om at Al-Kubaisi er en stor kritiker av Saddam Hussains regime, av fordummende Koranskoler og av PLO og islamisme. Men i boka forteller han også om et annet Irak. En landsby der kvinner hadde posisjon og ble hørt i viktige spørsmål, en landsby som hadde en lyttende og klok imam. Og en praktisering av islam som kunne vise til tidligere tolkere av Koranen, store tenkere og filosofer innenfor muslimsk tradisjon. Når guttene i blant begynte å diskutere hva som var riktig og hva som var galt, det kunne være måter å leve på, svar på vanskelige spørsmål osv. der sunn fornuft og frihet kom i konflikt med Koranen, gikk de til imamen i landsbyen for å spørre ham. Det kunne være spørsmål om jøder, og det kunne være spørsmål om homofili. Og de fikk ofte gode svar.
– Hans minner fra Irak og Islam er faktisk mye mer vidsynte enn det vi oppfatter at denne religionen står for i dag, sier Mona Ekelund

 

 

Erlend Ofte Arntsen – Fremmedkrigerne – Fra en norsk småby til den islamske staten

I dag er én av dem bekreftet død, én har ikke gitt livstegn fra seg siden i fjor – den tredje soner en dom på åtte år for deltagelse i en terrororganisasjon og terrorforbund. Som VG-journalist fulgte Erlend­ Ofte Arntsen rettssaken mot én av dem, Sammiulla, fra Fredrikstad, i juni i fjor. Der ble det i bevisførselen presentert en lang rekke chatte-
meldinger mellom ham og kameratene­. Det var under rettsmøtene her at han fikk innsyn i disse protokollene med chattelogger.
– Han ble slått av hvor normale, som vanlige gutter de virket. Han ønsket å fremstille dette, forteller Mona Ekelund. Han bestemte seg for å gå tilbake til barndom og oppvekst. Hva var det som førte kameratgjengen fra en norsk småby inn i islamistisk radikalisering der de endte opp som jihad-krigere?

 

 

Åsne Seierstad – To søstre

Hva fikk jentene til å reise? Uten at familien hadde den minste anelse? Skylden synes å falle på den nye unge Koranlæreren som noen av mødrene i nabolaget hadde ansatt. Gradvis ble søstrene mer religiøse, sluttet å gå med vanlige klær, kledde seg i hijab og niqab, nektet å ha gym, forlangt å få be når som helst det passet dem i løpet av skoledagen, reiste på møter i Oslo osv. Her er det tydelig at de har vært i kontakt med organisasjoner som Islam Net og Profetens Ummah.
– Dette er en svært velskrevet og spennende historie. Som leser gjør det inntrykk at jentene som er oppvokst i Norge valgte livet her bevisst bort, for å slutte seg til voldelige grupper i krigsherjede Syria, – Hvordan i all verden er dette mulig, forteller Mona Ekelund.