Makerspace på InspiriaPå Inspiria Sciencesenter i Sarpsborg hadde rundt 50 bibliotekarer fra hele landet samlet seg til inspirasjonsdag onsdag 8. mars.

Ny trend i bibliotekene

Det er Østfold kulturutvikling i samarbeid med Inspiria som har dratt i gang prosjektet der de lærer bibliotekarer å lage verksteder ute i bibliotekene.
«Makerspace» er en forholdsvis ny trend i bibliotekene, der publikum inviteres inn i verksteder hvor de kan utforske ny teknologi og være kreative sammen. Ettersom samarbeidet til nå har vært med Inspiria er det realfagene som har stått i sentrum, men prosjektleder Elin Westgård Hansen åpner opp for at flere andre fagområder kan komme med.

Eidsberg først ut

Eidsberg bibliotek har vært pilot i dette prosjektet, og har svært gode erfaringer med å åpne opp verksteder for publikum.
«Vi har hatt både temakvelder og klassebesøk hos oss, og det er mange engasjerte og nysgjerrige besøkende.» sier Kirsten Ruud, barne- og ungdomsbibliotekar på Eidsberg bibliotek. Rundt 850 elever fra 5. – 7. trinn har vært innom verkstedene i Eidsberg så langt.

Ungdom lærer ungdom

Eidsberg bibliotek har engasjert elever på Mysen videregående skole til å være verter under verkstedene. Det har vært verdifullt at ungdom lærer opp ungdom. Mysenelevene har fått sette seg inn i verkstedene på forhånd, og har øvd på å videreformidle kunnskapen til verkstedsdeltakerene.

Håper det sprer seg

«Nå er det viktig at vi deler erfaringene fra Eidsberg med de andre bibliotekene i fylket, så de lett kan gå i gang med verksteder og gjøre bibliotekene enda mer attraktive som møteplass.» sier Westgård Hansen, og er fornøyd med en lærerik dag på Inspiria.