overekkelse

Varaordfører i Fredrikstad kommune, Kari Agerup overrekker beviset på at Østfold kulturutvikling er et Miljøfyrtårn til direktør i Østfold kulturutvikling Tormod Gangfløt.

Østfold kulturutvikling er blitt et Miljøfyrtårn. Kari Agerup, varaordfører i Fredrikstad kommune, delte ut diplom og lovord til direktør Tormod Gangfløt i Østfold kulturutvikling.

Beviset
Østfold kulturutvikling, er nå et Miljøfyrtårn. Direktør Tormod Gangfløt mottok beviset på miljøarbeidet til organisasjonen på vegne av alle ansatte

kake2

Kari Agerup og Sissel Kristin Østby er klare ved kaken.

I spissen
Sissel Kristin Østby og Anita Alfredsen i Østfold kulturutvikling har stått i spissen for arbeidet med å innføre miljøbevissthet og miljøansvar i virksomheten, en bevisstgjøring som vil påvirke hele Værsteområdet.

Sertifikat
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dette innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Miljøvennlig drift Østfold kulturutvikling oppfyller nå kravene og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.