Dua sara & natalie
Det har kommet inn flere forslag til å turnere med Den kulturelle skolesekken i år enn i fjor, særlig innen scenekunst og musikk, litteratur.
– Det har kommet inn et høyt antall forslag til produksjoner i skolesekken. Mange er spennende og mye av det er veldig bra og absolutt relevant. Det tar jo tid å gå gjennom det, sier Nina C. Dahl, musikkprodusent i Kulturformidling Østfold.

Samarbeidsprosjekt
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Når skolen begynner på høsten, starter jobben med å programmere for neste skoleår. Fristen for å legge inn programforslag er 1. september. -Vi holder på hele høsten med å vurdere alle forslagene, forteller Nina C. Dahl.

Visse kriterier
Alle kan sende inn forslag til turnéer i Den kulturelle skolesekken, men visse kriterier må oppfylles. – Det skal være kvalitet på produksjonene og barn og unge skal møte profesjonelle kunstnere. Profesjonalitet behøver ikke nødvendigvis handle om at man har gått på en høyskole, men mer om man har evnen til å formidle til barn og unge, forteller Nina C. Dahl.

Helhetsbildet
Sjangere, formater og ulike uttrykk er også en del av listen som skal sjekkes ut før man kan sette signaturen på en kontrakt. – Når jeg programmerer for musikk i Østfold, må jeg se på helhetsbildet. Er det produksjoner i systemet allerede, produksjoner som spilles i andre fylker. Hvilke sjangere har vi benyttet tidligere, og kan de som fungerte bra føres videre til neste skoleår. Vi må ha sjangerspredning og ulike formater fra duo til orkestre. Vi gjør det skikkelig. Vi leser grundig gjennom alle forslagene som kommer inn, sier Nina C. Dahl.

Prøvekonserter
Skolene er også involvert i arbeidet med å hente inn produksjoner til Den kulturelle skolesekken.
– Vi forsøker å få et tettere samarbeid med skolene, med lærere. Vi har fokusgrupper med elever, vi gjør prøvekonserter på skolene for å se hvordan ting fungerer. Dette er en del av prosessen med å kvalitetssikre, opplyser Nina C. Dahl.

Balansen
Det ligger også noen føringer fra Rikskonsertene i hva som kommer til skolene. Aktuelt nå er balansen mellom hvor mange kvinnelige og mannlige kunstnere som er på turné i skolesekken. – Det ble laget en oversikt i fylkene over hvordan det sto til med balansen mellom menn og kvinner. Vi trodde vi var i god balanse. Det var vi ikke, forteller Nina C. Dahl.

Ikke tilfeldigheter
Det er heller ikke slik at produsentene setter inn produksjoner etter sine egne lyster – Det er ikke tilfeldigheter i hvordan vi programmerer. Vi har systemer som skal sikre sjangerbredde, formater og ulike uttrykk. Vi oppsøker jo kunstnere, går på konserter for å få impulser. Det hender også vi får noen føringer på at det mangler noe, for eksempel innen samtidsmusikk. Da må vi lete eller komme med bestillinger, forteller Nina C. Dahl.

Relevans
Dessuten kommer dagsaktuelle temaer også inn i vurderingen. – Vi skal speile ting som integrering, klimaspørsmål og kulturelt mangfold, og dette skal ha relevans for målgruppen på ulike plan. Vi dikterer ikke innholdet, men vi kan trekke i noen tråder, forteller hun.

Fem tilbud
Den kulturelle skolesekken i Østfold gir fem tilbud til hver elev gjennom et skoleår. Det innebærer at det er mange turnéer ute på veiene. I dag er interessen for å turnere i skolesekken stor, noe den ikke var da systemet med skolekonserter startet for over 40 år siden. – I starten var det ikke status for musikere å reise på skolene. Det var ensbetydende med at man ikke hadde lykkes helt, forteller Nina C. Dahl.

Mye arbeid
Men dette bildet har endret seg radikalt. – Den kulturelle skolesekken representerer et attraktivt arbeidsmarked for mange kunstnere. Det har blitt en slags status å reise med skolesekken. Det kan bety mye arbeid hvis man har en produksjon som blir anbefalt av Rikskonsertene. Da blir den liggende i den nasjonale programbanken og kan turnére i alle fylkene i landet, forteller Nina C. Dahl.

 

 

 

 

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close