Bibliotekutvikling Østfold tilbyr lån av klassesett til skoler. Vi har et rikholdig utvalg til barn og ungdom – også på engelsk. Et klassesett består av 15 bøker. Lånetiden er på 4 uker, men settet kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Bøkene må hentes og leveres på

Foto: Bibliotekutvikling Østfold

Foto: Bibliotekutvikling Østfold

hovedbiblioteket i din kommune.  Skolene bestiller klassesett direkte fra Bibliotekutvikling Østfold.

For å bestille klassesett trenger du et lånenummer og en pin-kode. Dette får du ved å kontakte Bibliotekutvikling Østfold:
Mobil: 48 25 87 97 (klassesettansvarlig)
Tlf: 69 30 14 30 (sentralbord)
E-post: fylkesbiblioteket@ostfoldfk.no

Bestill her

Slik bestiller du trinn for trinn:
bruksanvisning-klassesett

I Østfold er det etablert en transporttjeneste mellom bibliotekene som henter og leverer bøker.
Skolene kan benytte denne gratis-tjenesten til transport av klassesett.