Bibliotekutvikling Østfold er en pådriver for bibliotekutvikling i Østfold og en av våre kjerne oppgaver er bibliotekfaglig rådgivning og veiledning til bibliotekene i fylket.

NTB Scanpix, Foto: © Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto

NTB Scanpix, Foto: © Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto

Biblioteksektoren står ovenfor mange utfordringer:

  • Utviklingen fra bøker til nettbasert informasjon og opplevelsesformidling skaper nye oppgaver for bibliotekene.
  • Funksjon som møteplass er like viktig som tradisjonell utlånsvirksomhet.
  • Bibliotekene skal fungere som en kulturformidler og læringsarena for alle grupper i samfunnet.
  • Bibliotekene må være både robuste og omstillingsdyktige.

Bibliotekutvikling Østfold har som mål å stimulere til samarbeid og utvikling blant alle for å sikre et godt bibliotektilbud i Østfold.

Vi ivaretar fylkeskommunens regionale bibliotekoppgaver, som i hovedsak består av:

  • samordning og utviklingstiltak
  • kompetanseutvikling
  • bibliotekfaglig rådgivning og veiledning

Vår virksomheten er hjemlet i Lov om folkebibliotek, samt de til enhver tid gjeldende fylkesplaner, regionalplan kultur og andre planer som involverer kulturområdet, samt økonomiplaner og årsbudsjetter. Målet er at innbyggerne skal få best mulig bibliotektjenester.

Vi arrangerer en rekke kurs og møter – i hovedsak for bibliotekpersonal i Østfold. Kompetanseheving er viktig skal bibliotektjenestene i fylket fortsatt være relevante og oppdaterte.
Bibliotekutvikling Østfold samarbeider aktivt med bibliotekene i Østfold innen formidling av litteratur og leseglede.

I stor grad er prosjektarbeid vår arbeidsform når det gjelder å drive bibliotekutvikling.

Se også:
Fylkesbiblioteket
Våre kurs
Utlån av klassesett

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close