For lærere

Læreren har en nøkkelrolle for at DKS-besøket på skolene skal bli så bra som mulig.

Din tilstedeværelse og ditt engasjement er kjempeviktig for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra DKS.

Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag. Det aller viktigste er å forberede klassen på hvem som skal komme, passe på at alt ligger til rette for besøket og gi kunstner eller utøver en varm velkomst. Da beredes grunnen for et godt møte mellom kunstner og elev.

Hvis tid og læreplaner tillater det, er det også veldig bra hvis det undervises i relaterte temaer i perioden med besøk fra skolesekken.

Rikskonsertene har utarbeidet boken «Bruk konserten!», som omhandler kulturopplevelsers læringspotensial. Boken gir konkrete metodiske verktøy til hvordan skolekonsertene kan knyttes til opplæringens og undervisningens formål i skolen. «Bruk konserten!» er skrevet med utgangspunkt i Rikskonsertenes skolekonsertordning, men lar seg enkelt overføre til andre kunstuttrykk som tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken, eller skolens egne arrangementer.

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse? 
Ta kontakt med den som står som kontaktperson på denne produksjonen.

Evaluering

Evaluering og elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen! Tilbakemeldingene skal bla. bringes videre til det faglige rådet som er satt ned for Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Det er altså skolene evt. v/kulturkontakt som skal gi evaluering etter hvert besøk man har hatt. I tillegg har Østfold blitt et pilotfylke hvor man også skal teste ut elevkommentarer. Her er det viktig at kulturkontaktene hjelper elevene med å få tilgang til å gi kommentarer på nettet.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er avkryssing samt felt for evt. merknader. Vi ønsker at formen på kommentarene i de evt. merknadene skal være av en slik karakter at det evt skal kunne brukes i offentlige dokumenter.

Her følger en forklaring på hvordan dere går frem:

1. Gå inn på nettsidene kulturutvikling.no . Klikk på Kulturformidling og velg så din skole fra listen til høyre.

2. Listen over produksjoner som kommer på besøk til din skole vil vises. Klikk på den aktuelle produksjonen du ønsker å evaluere. Fyll så inn skjemaet “publikumskommentarer”  nederst på siden. Dette gjelder for både lærere og elever.

3. Kulturkontakten logger seg inn med sitt vanlige brukernavn og passord.

4. Når du er logget inn ligger alle turneene man kan gi evaluering på nederst på siden under rubrikken – evaluering -.

5. Klikk på “Gi tilbakemelding” og et skjema som består av 8 spørsmål vil komme opp. Spørsmålene er rangert fra “svært bra” til “ikke bra” og fra “mye” til “lite”. Man kan gi kommentar til hver spørsmål og i tillegg finnes et større felt nederst for evt. generelle kommentarar.

6. Du avslutter med å klikke på SEND.Comments are closed.

Gå til toppen ↑
 • Finn skoleprogram

 • Finn produksjon


 • Logg inn

  E-post:
  Passord:
   
 • På turné i dag

 • Følg DKS på facebook